This Theme Supports a Custom FrontPage

Kurasız Hac Nedir?

Kurasız Hac Nedir?

Her yıl binlerce kişi hac vazifesini yerine getirebilmek için kuraya katılıyor ve mübarek toprakları ziyaret edebilmek için kurada çıkmayı bekliyor. Kura uygulamasındaki kota ise Suudi Arabistan’ın nüfus artışına ve yoğunluğuna göre her ülkeyle imzaladığı Hac Protokolünde belirleniyor. Suudi Arabistan’ın ülkelere verdiği yıllık kontenjan ülke nüfusunun ortalama binde birine tekabül ediyor. Türkiye için imzalanan son protokoldeHakkında daha fazlasını oku Kurasız Hac Nedir?[…]

UMRE FARZ MI?

UMRE FARZ MI?

Umre Farz mı? Umre Hanefi ve Maliki`de sünnet, Şafii ve Hanbeli`de farzdır. Bu hükümler Hac’da olduğu gibi gücü yetenler için söz konusudur. Resûl-i Ekrem (s.a.v.)`in: “Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan günahların keffaretidir. Hacc-ı Mebrur`un ise cennetten başka karşılığı yoktur” buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fûkahası; mali kudreti ve sıhhati müsait olan mü`minlere umre vacip midir, yoksaHakkında daha fazlasını oku UMRE FARZ MI?[…]

TELBİYE NEDİR?

TELBİYE NEDİR?

Sözlükte “çağrıda bulunana cevap vermek, bir davete icabet etmek” anlamındaki telbiye fıkıh terimi olarak hac veya umre niyetiyle ihrama giren kimsenin aşağıdaki sözleri söylemesini ifade eder: “Lebbeyk, Allāhümme lebbeyk. Lebbeyk, lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek” (Rabbim! Davetine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Rabbim! SeninHakkında daha fazlasını oku TELBİYE NEDİR?[…]

İHRAM NEDİR?

İHRAM NEDİR?

Sözlükte “haram kılmak, kendini mahrum bırakmak, haram aylarına veya Harem bölgesine girmek” anlamlarına gelen ihrâm kelimesi, terim olarak hac veya umreye niyet eden kimsenin diğer zamanlarda yapması helâl olan bazı davranışları, hac ve umrenin rükünlerini veya bütün âdâbını tamamlayıncaya kadar kendine haram kılmasını ifade eder. İftitah tekbiri diye bilinen namaza başlama tekbirine fıkıh literatüründe “ihramHakkında daha fazlasını oku İHRAM NEDİR?[…]

SA‘Y NEDİR?

SA‘Y NEDİR?

Sözlükte “çalışmak; yürümek, koşmak” gibi anlamlara gelen sa‘y, fıkıh terimi olarak hac ve umre tavaflarından sonra Safâ tepesinden başlayarak dördü gidiş, üçü dönüş olmak üzere Safâ ile Merve tepeleri arasında toplam yedi defa gidip gelmeyi ifade eder. Gidiş ve gelişlerden her birine şavt, sa‘yin yapıldığı yere mes‘â denilir. Bu tepeler arasındaki sa‘y yerinin uzunluğu 394,5,Hakkında daha fazlasını oku SA‘Y NEDİR?[…]

İHSÂR NEDİR?

İHSÂR NEDİR?

Sözlükte “daralmak, âciz olmak; alıkoymak, engellemek” gibi anlamlara gelen hasr kökünün bazı türevleri Kur’an’da geçer (meselâ bk. Âl-i İmrân 3/39; en-Nisâ 4/90; el-İsrâ 17/8). Bu kökten türetilmiş olan ihsâr kelimesi, hac ve umreye başlayıp bundan engellenenlerin kurban göndermesini emreden âyette (el-Bakara 2/196) fiil kalıbıyla kullanılmış olup bu âyet ihsârın, başlanmış bir hac ve umre ibadetiniHakkında daha fazlasını oku İHSÂR NEDİR?[…]

SAFÂ ve MERVE

SAFÂ ve MERVE

Safâ, Mescid-i Harâm’ın kuzeydoğusunda Ebûkubeys dağının eteğinde Merve’den biraz daha yüksek olan tepedir. Merve ise Safâ’nın tam karşısında ve Harem-i şerif’in kuzeybatısında Kuaykıân dağının eteğinde yer alır. Safâ “sert, başka bir kütleye karışmayan, toprak ve çamurdan arınmış taş”, Merve “yumuşak ve esmer, kırmızımtırak volkanik kökenli, parçalanıp etrafı incelmiş sert ya da yumuşak her türlü taş”Hakkında daha fazlasını oku SAF ve MERVE[…]

Hac Nasıl Yapılır?

Hac Nasıl Yapılır?

Ninova Turizm olarak bu yazıda hac nasıl yapılır anlattık. Hac Nasıl Yapılır? Hac ibadetini yapmak için çok sayıda yükümlülüğü yerine getirmek gerekir. Bu kutsal ibadeti yapmak için onu hak ediyor olmak gereklidir. Hacca gidecek olan Müslümanın en temelde yapması gereken şey, hac için harcayacağı paranın helal kazanç olmasıdır. Hacca gitmek isteyen kimse, bu kutsal görevHakkında daha fazlasını oku Hac Nasıl Yapılır?[…]

Hac Nedir?

Hac Nedir?

Ninova Turizm olarak bu yazıda Hac Nedir? Hac İslamda ki yeri ve önemi gibi konuları ele aldık. Hac Nedir? İslam’ın şartlarından biri olup Kabe’yi ve civarındaki ibadet için işaret buyurulan özel yerleri belirtilen vakit içinde usulüne uygun olarak ziyaret edip, yapılması gerekli menasiki yerine getirerek eda edilen farz ibadettir.  Hac Niçin Yapılır?  Her müminin amacıHakkında daha fazlasını oku Hac Nedir?[…]

Umre Nasıl Yapılır?

Umre Nasıl Yapılır?

Ninova Turizm olarak bu yazıda Umre Nasıl Yapılır ele aldık. Umre Nasıl Yapılır? Umre ibadeti gerçekleştirilirken; İhrama giriş [İhrama ‘Niyet’ ve ‘Telbiye’ ile girilir. Erkekler iki parça örtüye bürünür, ayaklarına terlik giyerler. (İhram yalnızca umre ibadeti gerçekleştirilen süre zarfında giyilen kıyafettir. Umre ibadeti dışında misafirlerimiz normal kıyafetleri ile dolaşabilmektelerdir.) Kabeyi Tavaf (Hacer-i Esved köşesinin hizasındanHakkında daha fazlasını oku Umre Nasıl Yapılır?[…]

WhatsApp chat